Dans är bra för både kroppen och knoppen.

Styrelsemöte 120412

25/04/2012 19:30

Kortinfo från MD:s styrelsemöte 2012-04-12

 

En fulltalig styrelse samlades en stund före torsdagsdansen den 12 april.

Formalia avklarades relativt snabbt varför man ägnade tiden åt att analysera genomförda arrangemang.

 

Nu senast var det annandagpåsk-dansen som arrangerades. Ett bra genomförande kunde styrelsen konstatera som bäddar för att vi upprepar samma sak nästa år.

Betr. HöjdarSvängen har styrelsen noterat flera uppskattande reaktioner från såväl medlemmar som gäster. Vidare kunde styrelsen själva konstatera att det hela fungerade bra. En viss ändring av tidschemat kommer att ses över inför nästa år, då det blev en för lång väntan mellan utbytesdans och middag. Dansen gav även ett litet ekonomiskt överkott. Nästa år planeras HöjdarSvängen till den 13 april (alt 23 mars)

 

Årets kommande aktiviteter diskuterades.

Sri Lanka-resan jobbas det med och det mesta tycks vara under kontroll. 40 personer är anmälda med deltagare från såväl vår förening som Slagsta Gille och Rillen i Gävle.

Även resan till Jämtland och Offerdal i augusti jobbas det med. Tore jobbar för fullt med hotellreservationer etc. Fortfarande finns lediga platser kvar!

Vi får heller inte glömma bort att dansledarna har bjudit in till social samvaro med dans hos Elisabet och Leif vid deras koloniområde Eken den 26 maj. De som har anmält sig kommer att få information hur det hela ska genomföras.

 

Höstterminen börjar 9 september. Redan nu känner vi till att det inte blir någon dans följande dagar: söndagen den 28/10 och 18/11 samt torsdagen den 20/9. Avslutning sker den 9 december.

 

Styrelsen tog även upp diskussionen kring danskvällarnas längd men även frågan kring torsdagsdansen diskuterades. Vårt besked är dock att vi i dagsläget inte ser något behov av förändring.

 

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum 21 september.

Som information kan meddelas att ”mindre” frågor utan direkta formella beslut behandlas kontinuerligt av styrelsen genom ordförandens försorg.

Vid pennan

//HasseO

Contact

Search site

© 2012 All rights reserved.

Powered by Webnode