Dans är bra för både kroppen och knoppen.

MD styrelsemöte den 7 mars

20/03/2012 12:54

Kortversion av MD styrelsemöte den 7 mars

 

Samtliga i styrelsen träffades denna dag i familjen Olssons hem i Segeltorp.

Efter sedvanlig formalia kunde styrelsen konfirmera tidigare beslut om att arrangera dans med inbjudna gäster från Mälardalen på annan dag påsk. ’Ansvarig för arrangemanget är Tore Enhager.

Terminen avslutas i Hallunda Folkets Hus den 22 april till musik av Russindalens orkester.

Föreningen har även i år bjudits in till dans på Fyren i Norrsundet den 6 maj. Abonnerad buss kommer att erbjudas medlemmarna. Eric Ericsson har kontakt med bussbolaget.

Styrelsen kunde konstatera att 122 gäster och 63 medlemmar var anmälda till årets Höjdarsväng. En genom gång av arrangemanget gjordes.

Följande aktiviteter (förutom ordinarie dansprogram) kommer föreningen att vara engagerade i under år 2012: Försommarfest 26 maj med knytkalas hos Elisabet och Leif. Resa till Jämtland och Dalarna under augusti (ansvariga är Tore och Bernt).

Resa till Sri Lanka under november (ansvariga Príya och Hasse).

Höstterminen startar i år den 9 september och avslutas den 9 december.

En enkel broschyr om föreningens aktiviteter i syfte att locka fler medlemmar tas fram och skall användas vid olika tillfällen.

Diskuterades framtida dansupplägg med 2 danskvällar i veckan med tanke på dels ett minskat deltagarantal dels mot bakgrund av kostnaden för lokalhyra. Även danskvällens tidsmässiga längd gav upphov till en diskussion. Något beslut i dessa frågor togs dock inte.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12/4.

Ordföranden avslutade mötet med att tacka för god förplägnad.

//Hasse O

Contact

Search site

© 2012 All rights reserved.

Powered by Webnode